ZÁŘÍ

SRPNOVÍ A ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI

   Na konci léta a v prvním školním měsíci čtyři z nás slavili své narozeniny. S každým z nich jsme je oslavili i ve škole. Vláďovi, Kačí, Lukymu a Tomovi jsme popřáli vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Jak se stalo již zvykem, oslavenci nás skvěle pohostili a my za vše hodně moc děkujeme.  

ČESKÝ JAZYK 

   Pomalu jsme se pustili do práce i v českém jazyce. Celé září je věnováno opakování učiva loňského ročníku. V prvním měsíci jsme si tedy zopakovali a upevnili látku např. koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shodu podmětu s přísudkem, druhy slov a řadu jiných. Někde jsme zjistili, že určitou oblast bude potřeba ještě více procvičit. V následujících měsících nás tedy čeká nejen nové učivo, ale i prohlubování již získaných dovedností. Těšíme se. 

VLASTIVĚDA

   První a druhou hodinu vlastivědy jsme věnovali zábavnému opakování učiva. Ve dvojicích jsme si formou hry ověřovali, kolik si toho pamatujeme. Jak se ukázalo, je toho dost. Poté jsme otevřeli kapitolu – Kraje ČR . Zde jsme opět pracovali ve dvojicích. Na 6 stanovištích jsme různými formami získávali nové a upevňovali staré vědomosti z této kapitoly. Práce nás bavila. Nyní nás čeká putování po jednotlivých krajích naší země. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

   Po společném tvoření se nám během prázdnin stýskalo. Pustili jsme do práce se čtvrtkou a vyrobili si krásné parníky. Ve výtvarné výchově jsme se vrhli do malby krajiny – konkrétně březového lesa a také jsme si pohráli s barvami v pestrých bublinách.

INFORMATIKA

   V hodinách informatiky jsme dostali za úkol – pohrát si, naprogramovat robotickou myšku. Na první dojem se zdá, že se jednalo o snadný úkol, ale při samotné práci se ukázalo, že pro splnění úkolů bude potřeba se více zamyslet. Myška musela dojet do cíle, nesměla vyjet z plánku apod. Nakonec se nám všem vždy podařilo myšku dostat na zadané místo. Tato práce nás opravdu hodně bavila.