KVĚTEN

DIVADLO 12. 5. 

Dne 12. května jsme navštívili společně s kamarády ze třetí třídy Divadlo Rozmanitostí v Mostě. Představení, které se jmenovalo "Staré pověsti české" nás zaneslo do historie českého národa. A vůbec to nebyla nuda! Představení se nám moc líbilo, protože bylo zábavné a vtipné a něco nového jsme se i naučili.  

INFORMATIKA

V hodinách informatiky jsme se již seznámili s programováním ve Scratchi a poslední hodinu jsme si zkusili naprogramovat "robota" v programu Mikrobit. Zkusili jsme, za pomocí dvou lektorů, vytvořit tepající srdce. Práce nás moc bavila.