ZÁŘÍ

NAROZENINY      SRPEN

   V září jsme mezi sebou uvítali nového kamaráda Vláďu, který na konci srpna slavil narozeniny. Připravil si pro nás na start školního roku úžasné pohoštění a my jsme mu popřáli vše nejlepší a dali malý dárek. Nejvíce mu přejeme, aby se mu u nás ve třídě moc líbilo.

INFORMATIKA

  V letošním školním roce jsme se nově začali učit informatiku. Mysleli jsme si, že to bude jenom práce na počítačích, hned po první hodině jsme zjistili, že tomu tak není. Také budeme pracovat s novým pracovním sešitem. Zatím nás tento předmět moc baví.

ČESKÝ JAZYK

   Po prázdninách je vždy třeba nejprve začít vše staré opakovat a upevňovat. Během prvního měsíce jsme si tedy oprášili vše podstatné a těšíme se na první novou látku. V hodinách literární výchovy si opět čteme vlastní knihy a také se více zabýváme literárními žánry. Pracovali jsme s pohádkou, básní a také jsme se věnovali rčením a příslovím. 


MATEMATIKA

   I v matematice jsme nejprve opakovali. Trénovali jsme pamětné sčítání a odčítání, malou násobilku, zaokrouhlování apod. Řešíme zajímavé, logické slovní úlohy, které nás někdy pěkně potrápí, ale nakonec je většinou zvládneme správně vyřešit. Upevňujeme si i učivo z geometrie, kde je již vidět, že práce s pravítkem a kružítkem nám jde stále lépe a lépe. 

VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

   Ve čtvrté třídě na nás čekají nové předměty, na které se těšíme - jsou to vlastivěda a přírodověda. Ve vlastivědě budeme studovat a poznávat naši zemi. Nejprve po stránce zeměpisné a poté se seznámíme i s její historií. V přírodovědě se budeme zabývat přírodou, což jest živočichy, rostlinami a houbami, ale též s neživou přírodou. Hurá -  do toho! 

SVATÝ VÁCLAV 

    Ve středu jsme nebyli ve škole, protože byl státní svátek. Ve čtvrtek jsme si tedy povídali o tom, proč je tento den pro naši zemi tak významný. Zhlédli jsme krátký film o knížeti Václavovi a pustili se do povídání a poté do práce. Během několika hodin jsme si každý vytvořil krásný lapbook o tomto významném panovníkovi. Získali jsme tím řadu cenných historických informací. Práce se nám líbila.

   

NAROZENINY ZÁŘÍ

V září oslavili hned tři naši spolužáci narozeniny - Kačí, Luky a Tom. Udělali jsme si jeden společný přípitek a popřáli vše nejlepší.