ZÁŘÍ

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN   2. 9. 2019

   V pondělí jsme poprvé usedli do školních lavic. Přišli s námi rodiče i prarodiče, kteří se tohoto slavnostního okamžiku zúčastnili také. Byli jsme pasováni na žáky ,,OPTIMÁKY", což bylo stvrzeno nejen mečem, ale i pamětním listem. Všem nám to moc slušelo a těšíme se, co nové se brzy naučíme. Foto - fotogalerie třídy. 

ZAČÍNÁME     ČESKÝ JAZYK

   Písmenka my rádi máme, hodně s nimi dovádíme. Hned od začátku jsme se vrhli do práce. Hláskujeme slova, určujeme první a poslední hlásku. Písmenka píšeme, lepíme, vyhledáváme v textu. Pracujeme ve skupince, dvojici i samostatně. Často si hrajeme, ale přitom se učíme. Mezi naše oblíbené hry patří Bingo, Domino, Na spáče a řada dalších aktivit. Foto - fotogalerie třídy. 


ZAČÍNÁME    MATEMATIKA

     Jedna, dvě, tři, čtyři, pět ...zvládnou všichni nazpaměť. Čísla a počítání nás taky moc baví. Hrajeme si s kostkami, kartičkami, kolíky. Tvoříme a skládáme číselné řady. Trénujeme prostorovou orientaci. Brzy nás čeká porovnávání čísel, kterého se nebojíme, protože již nyní hrajeme ,,Větší bere" a jde nám to výborně. Foto - fotogalerie třídy. 

UVOLŇUJEME RUČIČKY

   Aby se nám dobře psalo, pracujeme na uvolňování ručiček. Trénujeme grafomotorická cvičení, k čemuž využíváme co největší kresebnou plochu. Rádi motáme klubíčka, sbíráme sirky, trháme, muchláme, lepíme...Jak moc nám to jde s klubíčky, uvidíte na fotečkách - fotogalerie třídy.


PRVOUKA

Celé září jsme věnovali tématům ŠKOLA a DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Druhou zmiňovanou kapitolu jsme si otestovali na interaktivní tabuli, kde jsme putovali městem a na konkrétních příkladech upevňovali, ověřovali získané vědomosti. Práce nám šla na výbornou. Foto - fotogalerie třídy. 

ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI

V prvním školním měsíci oslavili své narozeniny tři naši spolužáci. Všem jsme popřáli vše nejlepší. Moc děkujeme za úžasné pohoštění. Foto - fotogalerie třídy.