PROSINEC

POHÁDKA     1. 12. 2017

  Studentky Střední pedagogické školy si pro nás  připravily divadelní představení. V pátek jsme zhlédli pohádku Princezna ze mlejna. Skvělý herecký výkon děti odměnily bouřlivým potleskem. Po představení si studentky pro naše žáčky připravily několik stanovišť, na kterých si každý vyzkoušel svou zručnost a dovednost. Největší překvapení na nás čekalo v samém závěru, kdy se objevil Mikuláš, čert a anděl. Touto cestou slečnám moc děkujeme. Fotografie  - fotogalerie školy.

ČERTÍ ŠKOLA             5. 12. 2017

  Stejně jako loni, tak i letos, se naše škola na jeden den proměnila v peklo. Malí čertíci, čertice i andělé celý den pilně pracovali, plnili pekelně těžké úkoly a sbírali za ně čertí smajlíky. Aby to v pekle pěkně klapalo, tak se při práci zpívalo. Zaměstnali jsme také naše ručičky a vyrobili jsme si krásného papírového čerta. Na všech dětech byla hned od rána vidět nervozita - dorazí k nám opravdový čert a Mikuláš nebo ne?! S ubíhajícím časem stoupalo napětí některých z nás do závratných výšek. Krátce po svačině to propuklo. Kde se vzal, tu se vzal, rohatý před tabulí stál. Naštěstí tam nebyl sám, Mikuláš smál se opodál. Asi nejsme taková zlobidla, jelikož si pekelník nikoho ze třídy neodnesl. Uffff...to se nám ulevilo. Za celodenní práci si všichni odnesli domů krásná čertí vysvědčení. Lucifer posílá velikou pochvalu za úžasné masky a kostýmy dětí. Fotografie - fotogalerie třídy.

DRUHÝ ROČNÍK     1. - 15. 12. 2017

 V těchto dvou týdnech jsme probrali spoustu nové látky. V matematice jsme si rozšířili číselnou řadu z dvaceti na sto. Umíme zapisovat dvojciferné číslice dle počtu jednotek a desítek, sčítat a odčítat celé desítky. Také si nezapomínáme upevňovat plus a mínus do dvaceti s přechodem desítky. Velmi se nám líbilo ,,kolíčkování". V českém jazyce jsme si hráli se slovy. Rozdělovali jsme slova na konci řádku, vyznačovali hláskovou a slabičnou stavbu a proběhlo seznámení se s pravidly psaní ú,ů. V prvouce se orientujeme v rodinných vztazích, rozdělili jsme si práce v domácnosti a kreslili obrázek svojí rodiny. Fotografie - fotogalerie třídy.

ČTVRTÝ ROČNÍK     1. - 15. 12. 2017

Čtvrťandy také nezahálely a udělaly spoustu práce. V českém jazyce si děvčata upevnila psaní i, y po obojetných souhláskách a slovní druhy. V matematice se stále zabýváme písemným dělením. Ve vlastivědě se cestovalo po světě, tedy aspoň na mapě, holčiny si natrénovaly práci s měřítkem a určování světových stran. V přírodovědě se uzavřela kapitola LES. V hodinách anglického jazyka byl novou látkou  přítomný čas průběhový. Při práci se snažíme častěji zařazovat práci s notebookem, která nás moc baví. Fotografie  - fotogalerie třídy.


DEN NARUBY  11. 12. 2017

V pátek děti vyjádřily své přání, vyzkoušet si, jaké to je, být paní učitelkou či panem učitelem. Slíbila jsem jim, že v pondělí dostanou příležitost. Pondělí se tedy stalo ,,DNEM NARUBY". Po celý den se ve třídě střídali nové paní učitelky a páni učitelé. Všichni byli úžasní a originální. Darinka si dokonce přinesla i přestrojení ve formě paruky a legračních brýlích. Bylo vidět, že někteří věnovali přípravě hodně času, za což mají můj veliký obdiv a chválu. Připravili si pro ostatní zajímavé úkoly a práci. Dětem se tento den velmi líbil a nyní stále prosí, aby mohlo být další pokračování. Takže...brzy se snad dočkáme II. dílu. Fotografie - fotogalerie třídy.

ADVENTNÍ DÍLNA     19. 12. 2017

Jsem ráda, že v předvánočním shonu si všichni našli čas a přišli společně s dětmi na dnešní adventní dílnu. Čekalo na nás několik stanovišť, na kterých jsme si společnými silami vytvořili krásné vánoční dekorace. Práci jsme si zpříjemnili čajíkem či kávou a osladili cukrovím. Atmosféra byla velmi pohodová a práce nám šla od ruky. Všem moc děkuji za spolupráci s přípravou, aktivitu a podporu. Fotografie jsou ve fotogalerii třídy. 


TŘÍDNÍ TURNAJ AIR HOCKEY  19. 12. 2017

V úterý dopoledne se uskutečnil třídní turnaj v air hockeyi. Na začátku jsme se seznámili se všemi pravidly a pak jsme se pustili do boje. Po vyřazovacích soubojích jsme se dopracovali až do finále, které vyhrála a celkovou vítězkou se tak stala Vája Jelínková. Druhé místo získal Máťa Srnka a bronzová medaile patří Marečkovi Knafovi. Všem vítězům, ale i poraženým, patří veliká gratulace, protože někteří z nás si tento sport vyzkoušeli poprvé. Děti si mohly během čekání na svůj zápas vyzkoušet  jiné hry (šprtec, stolní fotbal). Někdo si našel i chvilku na čtení. V samém závěru se utkali vítězové jednotlivých tříd a celkovým školním vítězem se stal Kuba Doležal, druhé místo obsadila naše Vája Jelínková a na třetím místě skončil Mireček Miller. Ještě jednou moc gratulujeme. Fotografie - fotogalerie třídy. Veliké díky patří Jakubovi Hasilovi, který tuto akci pro nás uspořádal. 

BRUSLENÍ      20. 12. 2017

Vyvrcholením našeho sportovního předvánočního týdne bylo společné bruslení na veřejném kluzišti v centru města. Někteří z nás stáli na bruslích úplně poprvé, jiní jsou již pokročilými bruslaři. Ať tak či onak, myslím, že tuto akci si užili všichni. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat maminkám, které nám velice pomohly svým aktivním přístupem. Fotografie - fotogalerie třídy.

VÁNOČNÍ BESÍDKA   21. 12. 2017

Na tento den jsme se velmi těšili. Přinesli jsme si cukroví, uvařili si čaj a pustili se do práce. Nejprve jsme rodičům vyrobili vánoční přání a poté jsme si rozdali první dárek, kterým byl bílý keramický hrníček. Každý z nás si ho pomocí speciálních fixů ozdobil dle své fantazie. Práci jsme si zpestřili povídáním o vánočních zvycích, zpěvem koled a těšením se na následné nadělování. Pod naším stromečkem na každého čekal dáreček. Letos jsme od Ježíška dostali i společné dárky - stavebnice. A jak je patrno na fotografiích, ihned po rozbalování měl každý z nás plné ruce práce a zábavy. Velké díky posíláme Verunce A., která si pro každého připravila malý dáreček. Fotografie - fotogalerie třídy.