BŘEZEN

ČESKÝ JAZYK  

   Na začátku března jsme se posunuli o kus dále v písance. Nových písmenek již umíme mnohem více, píšeme krátká slova, věty. Tvary písmenek si upevňujme i např. psaním na záda, což se nám moc líbí. Čtení již pro nás není žádný problém a můžeme plnit další nové úkoly. Hrajeme si třeba na básníky a hledáme proto vhodné rýmy ke slovům, k obrázkům přiřazujeme správné věty, pracujeme s časovou posloupností a skládáme tak obrázky dle děje napsaného příběhu. Práce nám jde stále skvěle. Foto - fotogalerie třídy. 

MATEMATIKA

   Než se velmi brzy pustíme do nové kapitoly tj. číslice v oboru 10 - 20, opakujeme a upevňujeme počítání do 10. Využíváme matematické domino, hledáme číslo pomocí šifry, řešíme dominové karty, počítáme pyramidy, řetízky, slovní úlohy a mnohé další. V hodinách se též věnujeme hrám, při kterých rozvíjíme logiku, postřeh, numeraci a jiné. Jsme pilné včeličky. Foto - fotogalerie třídy.

PRVOUKA

   Kdo jsou táta, máma, babi, děda, není pro nás žádná věda. O rodině vyprávíme, se všemi se seznámíme. Víme, kdo je bratranec nebo malý kojenec. Také jsme si upevnili části dne. Na čtvrtku jsme si sestavili celý den - aktivity, názvy dne. Foto - fotogalerie třídy. 


VESELÉ ZOUBKY    DM    10.3.

    V úterý jsme se hned první hodinu pustili do projektu ,,VESELÉ ZOUBKY ", který si pro nás připravila drogerie DM. Seznámili jsme se s názvy zubů, vybírali jsme potraviny, které našim zoubkům ubližují, natrénovali správnou techniku čištění a další. Po hodině práce na interaktivní tabuli  dostal  každý z nás knížečku, kde se plnily úkoly, které souvisely s danou tématikou. Pokud jsme vyřešili všechny úkoly správně, dostali jsme za odměnu malou tašku s překvapením - čekal tam na nás nový kartáček, zubní pasta, žvýkačky a další. Všichni jsme slíbili, že se o své zoubky budeme pravidelně a správně starat. Foto - fotogalerie třídy.