ÚNOR

AIR HOCKEY  - TŘÍDNÍ TURNAJ

   Jako dárek k pololetnímu vysvědčení jsme dostali možnost - zahrát si AIR HOCKEY. Čekal nás třídní turnaj. Šli jsme do toho naplno a s chutí. Moc jsme si to užili a děkujeme touto cestou Kubovi Hasilovi, který pro nás vše připravil a organizoval. Těšíme se na další bitvu. 

PŘÍRODOVĚDA - ŽIVÉ ORGANISMY

   V přírodovědě jsme otevřeli novou kapitolu – živá příroda. Nejprve jsme si povídali o živých organismech. Společně jsme sepsali společné znaky, poté jsme diskutovali o jejich třídění. V hodinách pracujeme společně, ve dvojicích i individuálně. Používáme obrázky, kartičky, encyklopedie apod. Práce nás baví a těšíme se na další kapitolu – člověk. 

PŘÍRODOVĚDA - ČLOVĚK

   Na toto téma jsme se moc těšili. Na úvod jsme si společně shrnuli společné znaky života – člověk – živočichové. Poté jsme otevřeli první téma – kostra, opěrný systém. Do třídy jsme si přivezli ,,Karla,,, jak jsme si již kdysi pojmenovali pomůcku – kostru člověka. Díky tomuto jsme si mohli ukázat vše, co bylo potřeba. Na závěr této první kapitoly jsme dostali úkol – ve dvojicích hledat různé zajímavosti z dané kapitoly. Použili jsme internet, encyklopedie. Našli jsme velmi zajímavé informace, které jsme společně sdíleli. Práce nás velmi bavila. 

ÚNOROVÍ OSLAVENCI

   V únoru oslavila své narozeniny naše spolužačka Nikolka. Všichni jsme jí popřáli vše nejlepší a společně oslavili. Moc děkujeme za sladké pohoštění.