KVĚTEN

ČESKÝ JAZYK  3. - 7. 5.

  Na začátku května jsme se v českém jazyce pustili do opakování. Trénovali jsme, upevňovali několik kapitol - párové souhlásky, měkké a tvrdé slabiky, slova s ě. Pracovali jsme ve dvojicích, skupinkách i individuálně. Zjistili jsme, že jsme toho naštěstí příliš mnoho nezapomněli. V závěru týdne jsme otevřeli nové téma - slovní druhy. Učíme se je všechny pojmenovat a více si hrajeme s podstatnými jmény. Jak nám šla práce od ruky, je vidět ve fotogalerii třídy.  

MĚŘÍME

   Ke konci týdne jsme se přesunuli na středověké tržiště a pomocí stop, loktů apod. jsme nakupovali látku, koberce a další. Zjistili jsme, že tyto jednotky délky nejsou zcela přesné a spravedlivé. Pochopili jsme, proč bylo třeba stanovit jiné a přesné jednotky délky, se kterými jsme se seznámili. Pak nám již nic nebránilo, pustit se do vlastního měření. Vzali jsme si metry a hurá  do toho. Pracovali jsme ve dvojicích a měřilo se toho opravdu hodně :) - chodba, dveře, schodiště, zábradlí, tabule, lavice, stoly...Práce nás velmi bavila a po návratu do školy budeme s jednotkami délky pracovat dále.  

KOLO ZÁBAVY

 V rámci online hodin jsme se doslova zamilovali do ,,kruhu zábavy". Elišky děda pro nás takové krásné kolo vyrobil. Touto cestou mu posíláme obrovské díky. Neváhali jsme a zahráli si konečně všichni spolu. Jedním z úkolů, který nám padl, bylo - složit papírovou čepici. Tento úkol jsme vzali jako výzvu. Nejprve jsme se naučili skládat čepici z papíru a druhý den jsme si udělali pravé ,,večerníčkové z novin.  


DÁREK PRO MAMINKY

  V neděli 9. května mají svátek všechny maminky. My jsme na ně nezapomněli a vyrobili jsme pro ně dva dárečky - srdíčkové přání a papírovou květinu (obraz). Při tvoření jsme se všichni hóóóóóódně moc snažili, aby se maminkám naše dárečky líbily. Maminky, v neděli uvidíte, zda se nám to povedlo?! :)

ČESKÝ JAZYK

  Slovní druhy - toto téma jsme na konci května ukončili a pustili se do zábavného opakování, upevňování. Pracovali jsme ve dvojicích, skupinách, individuálně. Při některých aktivitách jsme si i trošku zasportovali. Práce nám šla velmi dobře. Naše oblíbená hra je obdoda ,,MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE...".  

PRVOUKA 

   Na konci května jsme uzavírali látku - ČLOVĚK. S pomocí jablíčka jsme si ve skupinkách zopakovali vše o lidských smyslech. Na stanovištích jsme třídili obrázky zdravé a nezdravé stravy, rozlišovali úrazy a nemoci, pojmenovávali příznaky nemocí a další. Na závěr každá skupinka připravila svůj návrh, co vše máme dělat proto, abychom byli zdraví.