ÚNOR

ČESKÝ JAZYK 

  Na začátku měsíce jsme se věnovali opakování psaní ú,ů,u. Tato kapitola nám šla výborně. Poté jsme se seznámili nejprve s tvrdými a následně s měkkými souhláskami. Pro nácvik jsme využili např. měkké a tvrdé kostky, kartičky s hláskami i se slovy, kostky s písmenky a další. Chvilku nám trvalo, než jsme si novou látku řádně osvojili, ale zvládli jsme to. Na tabuli máme stále pomůcku, ale využíváme jí méně a méně.

  Ve čtení někteří z nás udělali také veliké pokroky. Čteme si vlastní knížky, vyprávíme o obsahu a plníme i další úkoly.

Foto - fotogalerie třídy.

MATEMATIKA

  Během měsíce února jsme se posunuli o velký kus dopředu i v matematice. V geometrii jsme pracovali s úsečkami. Rýsovali je, vyznačovali body, porovnávali jejich délku. V posledním týdnu nás čeká přenášení úseček. Zdokonalujeme se v práci s pravítkem, naše rýsovaní je přesnější.

  V počítání se pohybujeme na číselné ose 0 - 100. Zatím sčítáme a odčítáme bez přechodu desítek, ale zato pracujeme i s dvojcifernými čísly a závorkami. Řešíme slovní úlohy, počítáme příklady, porovnáváme a hrajeme matematické hry. Matematiku máme rádi. Foto - fotogalerie třídy 

PRVOUKA 

  To co bylo, dávno není, je to pro nás minulost. Tak i s tímto pojmem jsme pracovali. Únorovým tématem se stal čas. Na začátku jsme společně vyčlenili několik pojmů - rok, měsíc, týden, století ... Naučili jsme se rozlišit současnost, minulost a budoucnost. Každý z nás řekl, jak si konkrétně budoucnost představuje, což bylo velmi zajímavé a docela jsme se u toho nasmáli. Smích nás neopustil ani ve chvíli, kdy jsme si vzali hodiny a pustili se do určování času. Opět jsme vše zvládli na výbornou a umíme tedy určit čtvrt, půl, tři čtvrtě a celé hodiny. Jak nám to šlo, uvidíte ve fotogalerii třídy. 

HRAVÉ PROCVIČOVÁNÍ

  Při hodinách často využíváme hry a zábavné aktivity, které pro nás vytváří naše paní učitelka. Tentokrát jsme využili vytvořená zábavná procvičování na internetu. Práce s počítačem nebo tabletem byla pro nás příjemným zpestřením. Naše výsledky nebyly vůbec špatné. Foto - fotogalerie třídy.

ÚNOROVÉ TVOŘENÍ

  Protože únor nám přinesl spoustu sněhu, udělali jsme si sněhuláka-lyžaře. Když se letos na hory nedostaneme my, třeba jemu se to povede. Mysleli jsme i na ptáčky, kteří nám tu přes zimu zůstávají a vyrobili jsme pro ně krásné budky i se zrním. Naše výtvory můžete vidět ve fotogalerii třídy.