DUBEN

PRVOUKA    3. ROČNÍK

  Živá příroda - tuto kapitolu jsme otevřeli již na konci března, ale do plné práce jsme se pustili až v dubnu. Nejprve jsme společně vyvodili společné znaky živých organismů a poté jsme odstartovali první skupinu - živočichy. Třídili jsme obrázky, rozdělovali na obratlovce a bezobratlé, seznámili jsme se skupinami živočichů dle jejich potravy a další. Práce nám šla od ruky - foto - fotogalerie třídy. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA    5. ROČNÍK

  I v druhém pololetí se snažíme do hodin tělesné výchovy zařazovat netradiční prvky. Bylo tomu tak i v dubnu, kdy děvčata měla možnost vyzkoušet si střelbu. Samozřejmě se opět vše odehrávalo pod vedením strážníků Městské policie. Moc děkujeme za spolupráci. Foto - fotogalerie třídy. 

RÝSUJEME      3. ROČNÍK

  Matematika není jen o počítání příkladů a řešení slovních úloh. Součástí učiva je i geometrie. V dubnu jsme se při ní docela zapotili. Začali jsme rýsovat kružnice a vlastně si poprvé vyzkoušeli rýsovat kružítkem. Než nás kružítko začalo poslouchat, museli jsme nácviku věnovat delší čas. Vše dopadlo dobře a kružnice nám jdou nyní krásně od ruky. Foto - fotogalerie třídy. 

BAREVNÝ TÝDEN 15. - 17. 4. 2019

 Letošní Velikonoce jsme přivítali v barevném. Uspořádali jsme letos první BAREVNÝ TÝDEN. Každý den jsme se oblékli do správné barvy a dokonce se těšili na učení. Pondělí bylo ČERVENÉ, úterý ŽLUTÉ, středa ZELENÁ. Každý si oblékl co nejvíce barevných věcí a na chodbách to vypadalo jako v duhovém mraveništi. Moc děkuji všem, kteří se aktivně zapojili. Foto - fotogalerie třídy. 

VELIKONOČNÍ DÍLNA  16. 4. 2019

   V Barevném týdnu přišla na řadu i velikonoční dílna s rodiči. Na děti a rodiče čekalo 5 stanovišť, na kterých si děti mohly vyrobit řadu krásných velikonočních dekorací. Práci jsme si opět osladili pečivem a čajíkem. Maminky a tatínkové byli úžasní pomocníci. Po skoro dvou hodinách práce si každý odnesl tašku plnou krásných výrobků. Touto cestou chci moc poděkovat za přípravu 2 stanovišť paní Trnkové a Nelince H. Veliké díky patří i maminkám za přinesené občerstvení a všem zúčastněným. Foto - fotogalerie třídy

JMENINY    25. 4. 2019

    Ve čtvrtek oslavili své jmeniny všichni Markové. Protože i my máme mezi sebou jednoho Marečka, popřáli jsme mu vše nejlepší. Odměnou nám byl skvělý ovocný dort, za který velmi děkujeme. Foto - fotogalerie třídy.
 

  

VELIKONOČNÍ JARMARK  16. 4. 2019

V úterý 16. 4. navštívili třeťáci trhy na náměstí. Všichni si to moc užili.