LEDEN

SCRATCH

   V hodině informatiky se věnujeme programu Scratch. Po seznámení s programem, jsme zkusili pracovat s kočičkou, posunout ji, dát ji zvukovou šablonu "mňau" a nebo nahrát náš hlas. Při poslední hodině jsme napsali naše jméno a následně jsme rozpohybovali jednotlivá písmena. Práce ve Scratchi nás moc baví. :-)

ČESKÝ JAZYK

   V hodinách českého jazyka jsme během ledna opakovali vyjmenovaná slova, druhy slov a připravovali se na písemnou pololetní práci. Trénovali jsme s kartičkami, na wordwallu apod. 

VLASTIVĚDA

   V lednu jsme dokončili putování po naší republice – ukončili jsme kapitolu kraje. Na závěr jsme si zopakovali a upevnili poznatky o naší zemi. Ve dvojicích jsme odpovídali na otázky, např. Kdy vznikla ČR? Kolik obyvatel má naše republika? Práce nám šla od ruky. 


TĚLESNÁ VÝCHOVA   SOFTBALL 16. 1. 

   Jednu z lednových hodin tělesné výchovy nám zpestřil pan Kasal, který nás opět navštívil, abychom se mohli věnovat softbalu. Hráli jsme celé dvě hodiny. Tento sport se nám moc líbí. 


LEDNOVÉ TVOŘENÍ  (VV, PČ)

LASER GAME   25. 1. 

   Po náročném prvním měsíci jsme dostali odměnu – šli jsme si zahrát ,,LASER GAME". Byla to super zábava. Těšíme se na další bitvu. 

...