LEDEN

VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA

   Ve vlastivědě se stále seznamuje s naší zemí. V lednu jsme se zabývali zemědělstvím, nerostnými surovinami a průmyslem. Rádi pracujeme ve dvojicích. Orientujeme se na mapě, na internetu umíme vyhledat potřebné informace a pracovat s nimi. 

   V přírodovědě jsme otevřeli kapitolu - vlastnosti látek. Hodně jsme se věnovali praktickým úkolům. Seznámili jsme se s různými měřidly, veličinami a jejich jednotkami. Nejvíce času jsme věnovali délce. Nejprve jsme odhadovali různé vzdálenosti, velikosti a poté jsme měřili. Postupně se naše odhady přibližovaly skutečnosti. Ve třídě jsme používali krejčovské metry, pravítka, skládací metry a další. Zajímavé pokusy nás čekaly i při vážení. Těšíme se na práci s veličinami - teplota a čas.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK  25. - 28. 1. 

   Ve středu jsme se rozdělili. Někteří z nás se připojili ke starším spolužákům a vyrazili do Českého Jiřetína, kde probíhal lyžařský kurz. Všichni se moc těšili, protože na horách na ně čekala nová sněhová nadílka. Pobyt se opravdu vydařil. Všichni si zaslouží velikou pochvalu a nejvíce ti, kteří stáli na lyžích poprvé a zvládli to na výbornou.  

BRUSLENÍ  27. 1. 

  V pátek jsme se po roční pauze vypravili na venkovní kluziště. Ačkoliv nás bylo málo, užili jsme si to. Bylo vidět, že někteří z nás udělali na bruslích veliké pokroky. Nikdo se nebál, pomáhali jsme mladším spolužákům. Sportovali jsme s plným nasazením a zažili jsme i dost legrace. Těšíme se na příští návštěvu.