ČERVEN

DEN DĚTÍ  2. 6. 

   Náš svátek jsme oslavili v pátek 2. 6. Na hřišti a  zahradě na nás čekalo mnoho úkolů. Sportovali jsme, soutěžili a ověřovali si své znalosti z dopravní výchovy. Vše se nám moc líbilo. 

MINIGOLF  15. 6.

    Ve čtvrtek jsme navštívili Minigolf. Někteří z nás zde byli poprvé, jiní jsou zde častými návštěvníky. Tato aktivita nás všechny nadchla a hráli jsme s velkým nasazením. Sportovní dopoledne jsme si moc užili.

LASER GAME   20. 6. 

   O úterní akci se u nás ve třídě mluvilo již týden dopředu. Vymýšlely se různé strategie a taktiky. Prostě – nemohli jsme se dočkat. Paní učitelka nám zamluvila dvě hry. První jsme hráli každý sám za sebe, ve druhé jsme se rozdělili do dvou týmů. Obě hry byly skvělé a móóóóc si přejeme brzké opakování. 

ČERVNOVÍ OSLAVENCI   

   V červnu slaví své narozeniny Charlottka. Připravila si pro nás úžasné pohoštění, za které posíláme velké díky. Popřáli jsme jí vše nejlepší a společně to oslavili.