LEDEN

4. ROČNÍK   3. - 12. 1. 2018

Po prázdninách jsme se věnovali nejdříve opakování a pak se pustili do nové látky. V matematice jsme se na číselné ose posunuli mnohem dále, nyní již pracujeme s čísly do milionu. V geometrii jsme po delší odmlce rýsovali a rýsovali. Tentokrát rovnoběžky a kolmice. Stále putujeme po naší vlasti a seznamujeme se s pohořími a vodstvem. Věnujeme se neživé přírodě a v hodinách anglického jazyka jsme pilovali prostý čas průběhový. Několik fotografií - fotogalerie třídy.

2. ROČNÍK   3. - 12. 1. 2018

U druháčků nás také čekalo nejdříve opakování a poté nové učivo. V českém jazyce jsme dokončili kapitolu hlásky a slabiky. V hodinách prvouky jsme si povídali o zimě, zimních proměnách přírody a v matematice jsme se velmi intenzivně věnovali práci s pravítkem. Poprvé jsme rýsovali přímky, úsečky a dokonce i trojúhelníky. Učili jsme se správně označit body apod. Trénovali jsme i na tabuli s velkým dřevěným pravítkem. Jak nám šla práce od ruky, můžete vidět na fotografiích - fotogalerie třídy. 

HUDEBNÍ VÝCHOVA  1. a 2. ročník   15. 1. 2018

Při pondělní hodině jsme si vyzkoušeli, jaké to je, zpívat před publikem a dokonce i před porotou. Zahráli jsme si na takovou školní SuperStar. Někdo strach a trému neměl vůbec, někteří se nejprve zdráhali, ale nakonec jsme se na našem školním pódiu vystřídali všichni. Porota složená ze tří členů neměla vůbec lehkou práci, protože výkony byly opravdu velmi zdařilé. Všem zpěvákům a zpěvačkám posílám velikánskou pochvalu. Foto - fotogalerie třídy. 

TVOŘIVÉ PSANÍ    15. - 19. 1.   2018

Po delším čase jsme se opět vrátili k tvořivému psaní. V tomto týdnu jsem zvolila téma ,,KDYBY...". Popustili jsme uzdu fantazie a výsledky byly velmi zajímavé. Své práce jsme si společně přečetli a podebatovali o nich. Musím napsat, že do této aktivity jsem se zapojila i já. Pár fotografií naleznete ve fotogalerii třídy.


4. ROČNÍK     15. - 19. 1. 2018

Tento týden byl plný příprav na pololetní písemné práce. Opakovali jsme a upevňovali, co nám síly stačily. Naše píle a snaha byla již ve čtvrtek oceněna pěknými známkami z matematiky. V příštím týdnu nás čeká český jazyk, ale věřím, že opět uspějeme. Foto - fotogalerie třídy.

2. ROČNÍK      15. - 19. 1. 2018

Tento týden byl plný novinek. V prvouce jsme otevřeli kapitolu ,,ČLOVĚK A ZDRAVÍ". Praktickou formou jsme popisovali části lidského těla a testovali naše smysly. S tvrdým y se seznámili, do slov jsme jej doplnili, ve skupinkách počítali. Příprava na písemné práce se nevyhnula ani mladším školákům. Fotografie - fotogalerie třídy.

LIDSKÉ TĚLO  23. 1. 2018

Protože v prvouce probíráme téma ,,ČLOVĚK A ZDRAVÍ", využili jsme pro výuku naši novou anatomickou pomůcku, kterou jsme si pojmenovali Pepa. Díky této pomůcce si děti mohly v praxi prohlédnout, jak to vypadá uvnitř našeho těla. Všechny vnitřní orgány se dají vyndat, a tak jsme měli možnost mít v ruce srdce, žaludek, plíce a další. Jsem moc ráda, že jsme mohli teorii velmi pěkně spojit s praxí. Fotografie - fotogalerie třídy. 

BRUSLENÍ 24. 1. 2018

Středeční dopoledne jsme již podruhé strávili na veřejném kluzišti v centru města. Počasí nám přálo, dobrou náladu a elánu jsme měli také dost. Opět moc děkuji všem dospělákům za jejich pomoc a dětem posílám pochvalu za sportovní výkony. Myslím, že všem se společné bruslení líbilo. Fotografie - fotogalerie třídy.

4. ROČNÍK   22. - 26. 1. 2018

Různorodé aktivity nás čekaly v tomto týdnu. Úspěšně jsme zvládli písemnou pololetní práci z českého jazyka, z čehož jsme měli velkou radost. Protože se v přírodovědě věnujeme vlastnostem látek, čekala nás praktická hodina, ve které jsme se vážili, měřili apod. Veličiny a jejich základní jednotky tak upevňujeme nejen v matematice. Při čtení jsme zaujali příjemnou polohu a společně se seznámili s jednou Mikulášovou patálií. V českém jazyce nás čekalo hledání a třídění podstatných jmen rodu středního. Foto - galerie třídy.

2. ROČNÍK   22. - 26. 1. 2018

Hlavním tématem tohoto týdne se staly pololetní písemné práce. Příprava se nám vyplatila, protože všichni obdrželi z obou předmětů jedničky. Všem náleží pochvala. Práce ale pokračovala dál. V prvouce jsme na stanovištích upevňovali téma ,,ČLOVĚK A ZDRAVÍ". Sestavovali jsme zdravý jídelníček, popisovali části těla, také děti třídily nemoci a úrazy apod. Při páteční hodině matematiky jsme si prakticky zahráli slovní úlohy a poté jsme upevňovali počítání do dvaceti. Foto - galerie třídy.

VYSVĚDČENÍ    31. 1. 2018

Po pěti měsících nadešel "den D" a my jsme si slavnostně předali pololetní vysvědčení. Myslím, že každý udělal velký kus práce a zaslouží si odměnu v podobě pěkného hodnocení. Aby těch odměn nebylo málo, rozdali jsme si i nové čepice a hrníčky. Čepičky nám všem moc sluší, což můžete posoudit na fotkách, které najdete v třídní galerii.