LISTOPAD

NAROZENINY     3. 11. 

V pátek 3. 11. proběhla v naší třídě opravdu veliká oslava. Své narozeniny slavili Tomášek (9) a Vája J. (10). Oba si pro nás připravili skvělé občerstvení, za které moc a moc děkujeme. Popřáli jsme jim vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Protože toho sladkého bylo opravdu hodně, nechali jsme si něco i na odpoledne. Fotografie najdete ve fotogalerii třídy.

MATEMATIKA  2. ROČNÍK         30. 10. - 3. 11.

V hodinách matematiky stále opakujeme a upevňujeme sčítání a odčítání s přechodem. Používáme k tomu různé formy práce. (Hrajeme kostky, skládáme domino a další.) V pátek jsme si poprvé vyzkoušeli pracovat s geodeskami, na kterých jsme trénovali geometrické tvary a v závěru hodiny jsme vyvodili novou látku - geometrická tělesa. Více fotografií naleznete ve fotogalerii třídy.

ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK   30. 10. - 3. 11.

V tomto týdnu jsme dokončili kapitolu,,Druhy vět". Tomuto tématu se budeme věnovat i v příštích dnech, protože opakování je matkou moudrosti, a my chceme být velmi moudří. O přestávkách si půjčujeme, prohlížíme a čteme knihy z naší malé knihovny. Ze zájmu o knihy mám velkou radost. Několik fotografií najdete ve fotogalerii třídy.

PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA    4. ROČNÍK

V přírodovědě jsme se dlouho věnovali tématu ROSTLINY. V tomto týdnu jsme jej úspěšně dokončili a těšíme se na další obsáhlou kapitolu ŽIVOČICHOVÉ. Podobné je to i ve vlastivědě, kde uzavíráme oblast krajů ČR. Více fotografií naleznete ve fotogalerii třídy. 

HUDEBNÍ VÝCHOVA     3. 11.

V hodinách hudební výchovy se nemusí jen zpívat, můžeme si i hrát. V pátek jsem pro čtvrťáky a třeťáky připravila soutěž. Družstva měla za úkol uhádnout podle obrázku, o jakou písničku se jedná. Poznat některé písničky bylo opravdu těžké, ale malí zpěváci většinu úkolů úspěšně zvládli. Pár fotografií je ve fotogalerii třídy.

ČTVRTÝ ROČNÍK      ČJ, M      6. - 10. 11.

V tomto týdnu jsme si v matematice k počítání vzali ,,pomocníka". Řešili jsme příklady s pomocí kalkulačky. Práce nás velmi bavila, i když některé úkoly nás trošku potrápily. Kalkulačka nám posloužila také jako kontrola při písemném sčítání a odčítání. V českém jazyce jsme opakovali vyjmenovaná slova, druhy slov a pokračovali v práci s předponami. Foto - fotogalerie třídy.

DRUHÝ ROČNÍK      ČJ, M      6. - 10. 11.

V matematice stále upevňujeme sčítání a odčítání s přechodem desítky. Aby nás práce pořád bavila, střídáme různé činnosti. V tomto týdnu jsme např. skládali puzzle, hráli naši oblíbenou hru,,Kdo má víc" a další. V hodinách českého jazyka pracujeme s větou. Určujeme druhy vět, tvoříme věty, vyhledáváme vlastní jména, oddělujeme slova ve větách apod. Foto - fotogalerie třídy.

ČTVRTÝ ROČNÍK    VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA    6. - 10. 11.

V hodinách přírodovědy jsme začali probírat novou kapitolu ŽIVOČICHOVÉ. Popsali jsme si společné znaky, třídili a pojmenovávali. Ve vlastivědě jsme si zopakovali kraje ČR a pustili se do povídání o naší zemi, způsobu řízení našeho státu o tom, co je to demokracie. Více fotografií - fotogalerie třídy.

DRUHÝ ROČNÍK    PRVOUKA  6. - 10. 11.

I naši menší školáci se v hodinách prvouky věnovali zvířatům, přesněji savcům v lese. Pracovali jsme ve dvojicích a na stanovištích, kterých bylo celkem 8. Popisovali jsme stavbu těla, pojmenovávali, tvořili rodinky a další. Více fotografií - fotogalerie třídy.

PRÁCE S NOTEBOOKEM    13. - 17. 11.

V hodinách přírodovědy a anglického jazyka jsme využili k výuce notebook. V prvním případě jsme vyhledávali informace o živočiších. Při angličtině jsme si upevňovali znalosti z probraných kapitol formou her a kvízů. Práce se nám velmi líbila a notebook budeme používat častěji. Několik fotografií najdete v třídní fotogalerii.

TVOŘIVÉ PSANÍ    13. - 17. 11. 

V tomto týdnu jsme úspěšně zakončili naše první tvořivé psaní. Cílem této aktivity je rozvíjet fantazii, naše myšlenky a jejich zaznamenávání. Děti si mohou vybrat z několika témat nebo mohou dát přednost vlastnímu. Já jsem nám napoprvé vybrala výběr z několika témat. Svůj obsah si děti zvolily hodem kostkou, aby to bylo ještě zajímavější. Vzniklo mnoho úžasných příběhů. Hlavní hrdinové byli různí (např. obr, žirafa, papoušek, malý kluk a další). Svá literární dílka si děti navzájem přečetly a okomentovaly. Všechny musím moc pochválit. Tvořivému psaní se budeme věnovat častěji. Několik fotografií najdete v třídní fotogalerii. 

VÁNOCE V LISTOPADU 

Ačkoliv jsou Vánoce ještě před námi, my jsme si letošní nadělování užili již v listopadu. Dostali jsme úžasný dárek v podobě veliké lednice. S chutí jsme se pustili do rozbalování a těšíme se, až ji pořádně naplníme. Touto cestou celá škola moc a moc děkuje panu Černému, který nám lednici daroval.  


ČTVRTÝ ROČNÍK     20. - 24. 11.

Během tohoto týdne jsme ve většině předmětů začali probírat nové učivo. V angličtině se ukončilo opakování a vydali jsme se do města, kde jsme rozšířili svoji slovní zásobu o nová slovíčka, která představují názvy obchodů a služeb. V českém jazyce se stále zdokonalujeme v psaní i/y po obojetných souhláskách. V matematice upevňujeme písemné násobení a délku úseček. V přírodovědě nás přivítal les, kde se seznamujeme s jeho patry. 

DRUHÝ ROČNÍK       20. - 24. 11.

Je paprika plodová či listová zelenina? Tak to jsme trénovali v tomto týdnu v prvouce. Zelenina se pojmenovávala a třídila. V českém jazyce si druháci hráli se slovy. Známe již slova protikladná a nově jsme se seznámili s nadřazenými, podřazenými a souznačnými slovy. Pracovali jsme s pohádkou o Koblížkovi, která se nám velmi líbí. V počítání se stále pohybujeme v oboru čísel 0 - 20, ale moc se těšíme na příští týden, kdy se budeme učit počítat do 100.

STAVĚNÍ NÁS PROSTĚ BAVÍ     24. 11. 

V pátečních hodinách matematiky se často věnujeme praktickým úkolům. Výjimkou nebyl ani tento týden, kdy jsme se pustili do práce se stavebnicí. Během chvilky si každý z nás postavil všechna tělesa, která jsme se již naučili, pojmenovali jsme je a hráli si s nimi. Všichni stavitelé zasluhují pochvalu. Fotografie opět naleznete ve fotogalerii třídy.

NAROZENINY      24. 11. 

V sobotu 25. 11. oslaví své osmé narozeniny náš spolužák Mareček. My jsme mu popřáli všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví již v pátek. Moc děkujeme za přinesené sladkosti.Několik fotek - fotogalerie třídy.