BŘEZEN

INFORMATIKA

  V hodinách informatiky jsme se učili kódovat pomocí obrázků, procvičovali jsme na počítači pomocí online testů. Práce nás velmi baví a na hodiny se těšíme. 

ČESKÝ JAZYK

  V březnu jsme pokračovali v nácviku skloňování podstatných jmen a to konkrétně rod mužský. Tady byla práce o něco těžší, protože v tomto rodě musíme rozlišovat životnost a neživotnost. Vše jsme ale zvládli a na konci měsíce jsme již trénovali psaní i,í/y,ý u všech rodů. Pro práci jsme využívali spoustu zajímavých a zábavných aktivit. 


VLASTIVĚDA  

  Ve vlastivědě jsme otevřeli nové díly učebnic a pracovních sešitů, ve kterých se budeme až do konce školního roku věnovat historii. Nejprve jsme se seznámili s pojmem čas – století, tisíciletí, před naším letopočtem, našeho letopočtu apod. Trénovali jsme zápis a čtení století, dat. Poté jsme již otevřeli první historickou kapitolu – pravěk. Zde jsme se postupně seznámili např. s dobou kamennou, bronzovou, železnou, Kelty a další. V hodinách sledujeme velmi zajímavý seriál ,,Dějiny udatného českého národa". Často pracujeme na stanovištích, kde si zábavnou formou upevňujeme poznatky z daných kapitol. 


PŘÍRODOVĚDA 

  Z pole jsme se vydali na louku. Zde jsme se věnovali převážně lučním travám, léčivým bylinám, ale naučili jsme se poznávat i jedovatým rostlinám. Nezapomněli jsme na živočichy, kteří na loukách žijí. Podrobněji jsme seznámili s bezobratlými živočichy, plazi, ptáky i savci. 


AKCE ÚTULEK 

  Žáci i rodiče se dobrovolně zapojili do sbírky granulí, pamlsků a jiných potřebných věcí pro Útulek opuštěných zvířat v Mostě - Rudolicích.

Na přání zaměstnanců útulku, jsme vybírali kvalitnější krmivo, aby zvířata neměla zažívací potíže.

Tímto bychom všem, kteří se zapojili, chtěli moc PODĚKOVAT

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

  Dne 24. března proběhla v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě přehlídka dětských sólových recitátorů. Velké poděkování patří Lukymu, který příkladně reprezentoval naši třídu. 

VELIKONOČNÍ DÍLNA   27. 3. 

  V pondělí odpoledne jsme se všichni sešli na společné dílničce. Nejprve jsme maminkám a tatínkům předvedli naše krátké vystoupení, které jsme měli nacvičené pro babičky a dědečky v Klubu seniorů. Poté jsme se již pustili do tvoření. Protože jsme chtěli na jarmarku utržit co nejvíce korunek, snažili jsme se o co nejlepší výkon. Podařilo se. Myslím, že se nám za pomoci dospěláků podařilo připravit krásné výtvory. Práce nám šla od ruky a společně strávené dvě hodiny utekly jako voda. Moc děkujeme maminkám a tatínkům, kteří se velmi aktivně zapojili do této akce. Velké díky. 

VELIKONOČNÍ JARMARK   28. 3. 

   Na konci března jsme poprvé v historii školy uspořádali akci ,,VELIKONOČNÍ JARMARK". Na dílničce jsme s pomocí maminek a tatínků vyrobili velké množství dekorací, výrobků. Jarmark nás mile překvapil, protože o naše výrobky byl obrovský zájem. Tímto moc a moc děkujeme všem, kteří se na této akci aktivně podíleli. 


NOC S ANDERSENEM   30. -31. 3.

   Ze čtvrtka na pátek (30. - 31. 3.) proběhla v naší škole velmi oblíbená akce Noc s Andersenem. V úvodní části večera jsme se seznámili s tématy, zhlédli krátká videa a zahráli si kvíz s obrázky. Prvním úkolem byla stezka, která se nakonec z důvodu nepřízně počasí odehrála uvnitř školy. Na cestu jsme si vzali baterku a pustili se do plnění. Po úspěšném zvládnutí na nás čekala večeře - pizza. Když jsme měli plná bříška, vydali jsme se na noční putování při svíčkách. Bylo to tajemné a napínavé. Vše jsme opět zvládli a měli jsme z toho velkou radost. Na usnutí nám paní učitelka četla pohádku. 

  Druhý den ráno na nás čekala snídaně ve formě švédských stolů. Když jsme se do sytosti najedli, začali jsme plnit úkoly které na nás čekaly ve třídě. Po úspěšném vyřešení a splnění jsme si odnášeli domů malý lapbook - H. Ch. Andersen. 

Moc se těšíme na další společné spaní ve škole.