LISTOPAD

DRAMATIZACE POHÁDEK   1. 11. 

  V pátek jsme strávili první hodinu ve společnosti našich nejstarších spolužáků. Po vyřešení úkolu, který jsme dostali od paní učitelky, jsme se ve dvojicích a trojicích pustili do dramatizace známých pohádek. Naším úkolem bylo, sehrát krátkou ukázku a ostatní museli uhádnout, o jakou pohádku se jedná. Práce nás velmi bavila a zažili jsme spoustu legrace. Foto - fotogalerie třídy. 

ČJ   NAKUPUJEME, KLUBÍČKA

    Na začátku listopadu jsme usoudili, že již toho z českého jazyka umíme dost na to, abychom se mohli poprvé vypravit na nákup. Každý dostal nákupní tašky a seznam. Dle fotografií je Vám jasné, že nešlo o opravdový nákup. Zboží jsme měli papírové a nepotřebovali jsme ani peníze. Použili jsme pouze lepidlo a nůžky. Nicméně jsme se přesvědčili, že na ten opravdový nákup již můžeme směle vyrazit. Stále také trénujeme uvolňovací cviky. I zde děláme pokroky. Foto - fotogalerie třídy.

MATEMATIKA     LISTOPAD

       V matematice se stále věnujeme sčítání, porovnávání, číselným osám. Aby se nám matematické spoje snáze upevňovaly, využíváme k tomu řadu her a aktivit. Pracujeme ve skupině, ve dvojicích i samostatně. Rádi využíváme dominové karty, vybarvujeme kolečka, hledáme řešení příkladů, úloh a další. Velice brzy se seznámíme s odčítáním. Věřím, že i zde budeme velmi úspěšní. Foto - fotogalerie třídy. 

MY SE NIKDY NENUDÍME, O PŘESTÁVCE DOVÁDÍME

   Jsme správná parta. Umíme si hrát, učit se i soutěžit. Odměnou nám byla nová hračka, aktivita na přestávky. Ihned jsme se rozhodli, že ji vyzkoušíme. Ve fotogalerii můžete vidět, jak se nám dařilo. 

ČJ    SLOVA A PÍSMENKA

   Každý týden přidáváme nová a nová písmena. Nebude to již dlouho trvat a budeme umět celou abecedu. Dokážeme již číst a psát slova a krátké věty. V druhém listopadovém týdnu nás začal navštěvovat skřítek Naschválníček, který nám přehazuje písmena ve slovech. My si z toho ale nic neděláme, protože si písmenka ve slovech dokážeme správně seřadit, vrátit zpět na svá místa a ze slovíček ještě složit krásnou větu. To jsme ale šikulky. Foto - fotogalerie třídy.

LISTOPADOVÍ OSLAVENCI

   Listopad byl opravdu bohatý na oslavy. Slavily se narozeniny i jmeniny. Všem jsme ze srdce popřáli vše nej a poděkovali za úžasné občerstvení. Foto - fotogalerie.