DUBEN

PRVOUKA 4. 4.

 V prvouce se zabýváme přírodou. S prvňáčky si povídáme stále o jaru a s třeťáky jsme se vydali do zahrad a na pole, protože probíráme užitkové rostliny. V úterý jsme si upevňovali znalosti o jarních květinách a s těmi staršími jsme třídili zeleninu. Ještě jsme v tento den pracovali v keramické dílně na našem ,,překvapení" :).  Více fotografií najdete ve fotogalerii třídy. 

JMENINY

V sobotu 8. 4. oslavila své jmeniny naše spolužačka Emička. V pondělí jsme jí společně popřáli všechno nejlepší. 

JARNÍ TVOŘENÍ

Jaro je v plném rozpuku a my jsme se pustili do jarní výzdoby, na které se podíleli úplně všichni. Myslím, že se všem práce vydařila. Velikou duhu jsme připravovali společně, květinový závěs zhotovili třeťáci a čtvrťáci. Ti nejmenší namalovali krásné motýlky a ptačí hnízda. Více fotek naleznete ve fotogalerii třídy i školy. 

POHÁDKA

V hodině českého jazyka jsme si s prvňáčky přečetli pohádku O veliké řepě a hned nás napadlo, že si ji zahrajeme. Náročné role vypravěče se výborně zhostil Matýsek a myslím, že podle fotografie poznáte, jakou roli měli ostatní. Malá nápověda - první je v pohádce děda a poslední myška. Všechny herce moc chválím.

VELIKONOČNÍ DÍLNA 12. 4.

Ve středu odpoledne jsme uskutečnili další společnou tvořivou dílničku. Bylo připraveno několik center, kde si děti, ale i dospělí vyrobili krásné velikonoční i jarní ozdoby a dekorace. Celé odpoledne všichni pilně stříhali, lepili, barvili a zdobili. Děti si tak odnesly domů například: veselá kuřátka, ovečky, jarní osení ve vajíčku, masku, vajíčka, zajíčky a další. Na závěr akce jsme si i zazpívali a zatančili. Moc děkuji všem za účast, maminkám za jejich aktivní spolupráci a občerstvení. Doufám, že se všem dílnička líbila a těším se na další společné setkání. Fotky naleznete na stránkách třídy - fotogalerie.

PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ 21. 4. 

Den Země se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, který je vhodnou příležitostí k zamyšlení pro všechny z nás. Má nám připomenout, že naše Země nesnese vše a je třeba se k ní chovat zodpovědněji a ohleduplněji. My jsme tento svátek oslavili projektovým dnem, který proběhl v pátek 21. 4. V úvodu jsme se rozdělili do skupinek ,,rodin" a poté se každá skupina postupně prostřídala u pěti stanovišť, na kterých byl připraven praktický nebo písemný úkol. Děti si vyzkoušely roztřídit odpadky do správných kontejnerů, vybíraly nebezpečný odpad, hodnotily chování lidí k přírodě, tvořily plakát apod. V průběhu dopoledne jsme také malovali na zeď náš strom školy. Díky tomuto projektu jsme si uvědomili, že je potřeba naši planetu více chránit. Fotografie naleznete na stránkách školy - fotogalerie.

NEVIDITELNÉ PÍSMO 26. 4. 

Na středeční ráno jsem si pro děti připravila malé překvapení. Využila jsem k tomu neviditelné písmo. Každému jsem dala ,,bílý" list papíru a děti si svůj úkol přečetly až po použití žehličky nebo svíčky. Protože se všem toto překvapení moc líbilo, pustili jsme se do psaní neviditelného textu. Pomocí mléka a vatových tyčinek napsaly děti vzkazy, úkoly pro ostatní spolužáky nebo maminky. Fotografie najdete na stránkách naší třídy - fotogalerie. 

PRVOUKA - OPAKUJEME

Při páteční prvouce se prvňáčci rozdělili do dvojic a pustili se do plnění úkolů, ve kterých si upevňovali své znalosti o zvířátkách. Tvořili zvířecí rodinky, třídili obrázky ptáků na stěhovavé a stálé, popisovali části těla apod. Každá dvojice zvládla všechny úkoly na výbornou a musím je všechny moc pochválit. Více fotek naleznete na stránkách naší třídy - fotogalerie.