KVĚTEN

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ    7. 5. 2019

  Velikého úspěchu dosáhli naši čtvrťáci a páťáci v dopravní soutěži mladých cyklistů. V úterý 7. 5. obsadili úžasné 4. - 5. místo. Vzhledem k tomu, že se celkově zúčastnilo 16 škol z Mostecka, považujeme to za opravdu krásný výsledek. Všem gratulujeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Foto - fotogalerie třídy.

PRVOUKA      ČLOVĚK 

  V prvouce jsme si začali povídat o nové kapitole - ČLOVĚK. Vzali jsme to od základů - kostra, svaly, vnitřní orgány atd. V hodinách využíváme pomůcky - kostra, modely vnitřních orgánů apod. Práce nás velmi baví,  dozvídáme se zajímavé informace o svém těle. Foto - fotogalerie třídy.

OPAKUJEME     3. ROČNÍK

  Na začátku května jsme se krom nové látky věnovali také opakování. Stále upevňujeme a opakujeme vyjmenovaná slova, násobení a dělení, sčítání a odčítání. Používáme hravé formy a způsoby práce. Někdy pracujeme ve dvojici, jindy samostatně. Foto - fotogalerie třídy. 

DESETINNÁ ČÍSLA   5. ROČNÍK

 V matematice nás čeká poslední nová látka - DESETINNÁ ČÍSLA. Začali jsme pomaličku, polehoučku. Nejprve jsme se naučili číst, zapisovat desetinná čísla. Později jsme je začali porovnávat, vyznačovat na číselné ose a budeme je také sčítat a odčítat. Foto - fotogalerie třídy. 

DEN EVROPY  10. 5. 219

  Ve čtvrtek proběhly na řadě míst oslavy Dne Evropy. My jsme si tento den připomněli v pátek, kdy si pro nás informační středisko Europe Direct ve spolupráci se Střediskem volného času Most připravilo akci na zahradě školy. Na děti čekalo nemalé množství stanovišť, na kterých se hravou a zajímavou formou seznámily s informacemi o Evropské unii. 

  Touto cestou děkujeme Středisku volného čau Most a středisku Europe Direct za skvělou akci. 

  Foto - fotogalerie třídy. 

HAPPY BIRTHDAY    13. 5. 2019

 V neděli slavily svůj svátek maminky a naše spolužačka narozeniny. V pondělí nám přinesla skvělé sladké pohoštění a my jsme jí všichni popřáli všechno nejlepší. 


ZUZANA POSPÍŠILOVÁ - AUTORSKÉ ČTENÍ 20. 5.

    20. 5. nás svou návštěvou potěšila paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Žáci byli velmi dobře připraveni, a tak se během besedy zapojovali a vyprávěli o přečtených knihách. Paní spisovatelka představila zábavnou formou knihy nám dobře známé, ale i novinky, z kterých přečetla úryvek. Během besedy jsme zažili spoustu legrace, když jsme hádali hádanky, skládali slova ze zadaných písmen a nebo si hráli na doktory s pravým stetoskopem. Na závěr jsme dostali do svých knih autogram a záložku s říkankou. Nyní se už těšíme, až si přečteme zbrusu novou knihu, kterou jsme dostali do třídy.

   Zároveň bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří se podíleli na občerstvení a dárcích pro paní spisovatelku. Vše udělalo velikou radost, prožili jsme, i díky vám, příjemné dopoledne.

FOTO - FOTOGALERIE ŠKOLY

TABLETY 

  Díky projektu Kdo si hraje, nezlobí, který je financován Evropskou unií, mohla škola zakoupit pro výuku nové tablety. Hned jsme této nové pomůcky využili. Používáme je k procvičování, upevňování učiva. Momentálně nejvíce pracujeme na vyjmenovaných slovech, násobíme, dělíme, opakujeme číslovky, přídavná jména apod. Práce nás velmi baví. Foto - fotogalerie třídy. 

OLYMPIÁDA - SAZKA    24. 5. 2019

   V pátek 24. 5. vyvrcholila již známá akce - SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Ke splnění olympijského diplomu žákům chyběla, pro některé ta nejtěžší část, zaběhnout 60m a 500m (2. stupeň - 1000m). Tyto disciplíny jsme se vydali plnit na stadion 15. ZŠ, kde je nakonec všichni bez problémů a s nadšením zvládli. Ke skvělým výsledkům jistě pomohla i podpora a velké fandění spolužáků. K vysvědčení se tedy mohou všichni opět těšit na olympijský diplom.

   Foto - fotogalerie třídy.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  29. 5. 2019

   Ve středu proběhlo na zahradě školy zábavné odpoledne pro rodiče a děti. Přivítali jsme mezi námi budoucí prvňáčky, pro které školní povinnosti začnou až v září. Na děti čekala zábavná stanoviště, na kterých si vyzkoušely svoji dovednost, zručnost, rychlost a obratnost. Po splnění všech disciplín dostaly děti v cíli sladkou odměnu. Celé odpoledne panoval na zahradě čilý ruch a skvělá nálada. Děkujeme všem za návštěvu a doufáme, že se takto společně sejdeme i příští rok. 

        Foto - fotogalerie školy.