KVĚTEN

MACH A ŠEBESTOVÁ       DIVADLO  18.5. 

  Ve středu jsme po delší pauze opět navštívili Divadlo rozmanitostí v Mostě. Představení Mach a Šebestová se nám moc líbilo a také nás inspirovalo - hned druhý den jsme začali tuto pohádku trénovat v Klubíku. 

UČÍME SE VENKU

  Sluneční počasí nás vylákalo ven na zahradu. V příjemném prostředí jsme řešili matematické úkoly zaměřené na finanční gramotnost. Úlohy nebyly jednoduché, ale nakonec se nám podařilo společnými silami vše vyřešit na výbornou. 

TVOŘÍME

  Ani v květnu nezapomínáme na tvoření. Jarním tématem byla zvířata. Vyrobili jsme si krásné papírové hady. Jak se nám práce povedla, uvidíte ve fotogalerii. 

KVĚTNOVÉ UČENÍ

  V květnu jsme ve všech předmětech probírali novou látku. V českém jazyce nás čekala slovesa a jejich mluvnické kategorie, v matematice jsme dělili se zbytkem, násobili mimo obor malé násobilky a naučili se písemně sčítat a odčítat trojciferná čísla. V prvouce jsme se věnovali rostlinám, kde jsme si spoustu věcí zopakovali a přidali i nové poznatky. Vždy se snažíme hravým a zábavným způsobem učivo upevnit. Bylo tomu tak i v květnu. Máme za sebou kus dobře odvedené práce. 


PLAVÁNÍ

  Na začátku měsíce jsme v rámci hodin tělesné výchovy odstartovali plavecký výcvik. Před první hodinou měli někteří z nás obavy, ale ty hned zmizely. Plavání jsme si všichni oblíbili a do bazénu se vždy moc těšíme. Pomalu se zdokonalujeme, trénujeme nové techniky a také se najde čas i na vodní hraní.