BŘEZEN

VLASTIVĚDA

   Ve vlastivědě jsme uzavřeli zeměpisné putování po naší zemi a čekal nás návrat k výuce historie. Než jsme se vydali do 17. století, kde jsme naši cestu ukončili loňský školní rok, veškeré učivo čtvrtého ročníku jsme si zopakovali. Paní učitelka si pro nás připravila dějepisný kvíz osobností. Pracovali jsme ve dvojicích a práce nám šla pěkně od ruky. Až na drobné výjimky jsme s osobnostmi neměli problém. Měli jsme radost, že jsme si toho docela dost zapamatovali. Zeměpisné putování jsme si též zopakovali, protože v tomto případě si pro nás paní učitelka připravila velkou pátrací hru, kde jsme museli polapit zločince. 

ČESKÝ JAZYK 

   V českém jazyce jsme se velmi intenzivně věnovali kapitole – přídavná jména. Tato látka nepatří k jednoduchým. Trénovali jsme tedy vydatně. Pro nácvik jsme používali řadu materiálů – kartičky, stolní hry, hexagony apod. Snad se nám toto vše zúročí a nebudeme mít s tímto učivem v budoucnu potíže. 

VELIKONOČNÍ DÍLNA S RODIČI  12. 3. 

   Úterní odpoledne jsme strávili společně s dospěláky ve škole. Během dvou hodin se nám podařilo vytvořit řadu krásných velikonočních a jarních dekorací. Maminky nám samozřejmě s výrobou pomáhaly. Byly to dvě příjemné hodiny. Během tvoření jsme mlsali a povídali si. Další dílna nás čeká na druhém stupni. Těšíme se. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ  15. 3. 

   Dne 15. 3. proběhlo v Základní umělecké škole Most okresní kolo Recitační soutěže. Naši třídu reprezentoval Luky. Děkujeme za příkladnou reprezentaci. 

NOC S ANDERSENEM    26. - 27. 3.

   V úterý večer proběhla velmi oblíbená ,,pohádková noc" – společné spaní ve škole – NOC S ANDERSENEM. V úvodu večera během slavnostního zahájení se uskutečnilo vyhodnocení a ocenění nejlepších plakátů na letošní témata Noci s Andersenem. V kategorii 5. a 6. ročníků zvítězila naše Naty. Měli jsme z jejího úspěchu radost. 

   Po slavnostním zahájení jsme se rozdělili do týmů /rodinek/. Týmů bylo osm a čekalo na ně 15 stanovišť. Letos si pro nás paní učitelky připravily hru na motivy ,,Pevnost Boyard". Jednotlivá stanoviště jsme museli hledat po celé škole. Na každém stanovišti nás nejprve čekal úkol z pevnosti – tedy úkol, který byl zaměřený na naši rychlost, paměť, postřeh, ale i vědomostní znalosti. Pokud jsme tuto první část zvládli, mohli jsme na stejném stanovišti bojovat o získání indicie. Druhý úkol byl zaměřen na čtenářství. V případě, že jsme nesplnili první /pevnostní/ úkol, nemohli jsme o indicii bojovat. Tato část hry měla přesně vymezený čas. Po hodině a čtvrt se všechna stanoviště zavřela a všichni jsme se přesunuli do spojovací chodby, následně do tříd, kde jsme  povečeřeli výborné pizzy.

  Poté jsme měli 15 min, během kterých jsme měli ze získaných indicií /písmen/ složit tajenku – téma letošní noci. Některé týmy, kterým se podařilo získat méně písmen, obětovali některé členy – poslali je do vězení a tímto získali nové písmeno. Ač se všichni snažili na maximum, nepodařilo se všem tajenku, která zněla – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, složit. Do závěrečné části postoupili jen úspěšní řešitelé, na které čekal poslední, finálový úkol – správné složení textu pohádky Sněhová královna. Vítěz celé hry byl pouze jeden, ale sladkou a ledovou odměnu dostal každý účastník – nanuk. 

  Po náročné společné hře jsme si připravili pelíšky na spaní a těšili se na další akci. Tou byla noční stezka, kterou si pro nás připravili naši deváťáci. Stezka byla dobrovolná. Všichni, kteří se na ni vydali, se vrátili nadšení. To už se večer blížil ke konci a my se začali připravovat na spaní. Byli jsme plni zážitků. I letošní společná noc se nám moooooc líbila a těšíme se na další. 

PYŽÁMKOVÝ DEN   27. 3. 

   Po společném spaní nás čekala i společná snídaně. Tou jsme odstartovali náš ,,pyžámkový den". Paní učitelka si pro nás připravila detektivní hru. Rozdělili jsme se do dvojic, trojic a začali pátrat po únoscích malého pejska. Museli jsme vyřešit spoustu úkolů, než se nám podařily zjistit všechny potřebné informace – např. výše výkupného, místo a datum předání a další. Někteří z nás měli výsledky jako zkušení kriminalisté. Po náročné policejní práci jsme se opět posilnili. Moc tímto ještě jednou děkujeme za všechny přinesené potraviny, nápoje i sladkosti k Velikonocům. Tento den jsme si opravdu hodně užili. Pak na nás již čekaly velikonoční prázdniny. 

JARNÍ TVOŘENÍ 

   S příchodem jara měníme i motivy naší tvorby. Přikládáme foto.