LISTOPAD

SLAVÍME   

   Na začátku listopadu oslavil své kulaté narozeniny Tomík. Popřáli jsme mu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Oslavenec si pro nás připravil výborné pohoštění a tak jsme to tedy pořádně oslavili. Foto - fotogalerie třídy.

5. ROČNÍK 

 V matematice jsme pokračovali v látce čísel nad milion. Písemně se sčítalo, odčítalo, násobilo a dělilo. Řešili jsme též slovní úlohy a opakovali  římské číslice. Hodně času jsme věnovali geometrii a to přesně rýsování kružnic. V českém jazyce jsme pilovali zdvojené souhlásky, doplňovali předpony s-, se-, z -,ze - a další. Ve vlastivědě stále putujeme po naší vlasti a poznáváme nové kraje. Foto - fotogalerie třídy. 

3. ROČNÍK 

  V listopadu na nás čekala spousta nových věcí. V českém jazyce se otevřela kapitola vyjmenovaných slov, konkrétně po B. Hravě již vyjmenujeme všechna vyjmenovaná slova, přiřazovali jsme slova příbuzná, doplňovali a odůvodňovali i,y. V matematice se upevňovalo násobení a dělení čísel 2 - 5 a nově jsme zařadili násobky 6. Rýsovali jsme přímky, úsečky, vyznačovali body. Rodině, lidským vlastnostem, odlišnostem a povoláním jsme věnovali hodiny prvouky. Foto - fotogalerie třídy.

SLAVÍME 

   Narozeniny oslavil také Mareček. I jemu jsme popřáli vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Přichystal si pro nás výborné sladké pohoštění. Foto - fotogalerie třídy.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ II.

   Středeční odpoledne stále věnujeme hrám. Na každé setkání se moc těšíme, protože na nás čekají nové hry. Rozvíjíme logické myšlení, paměť, postřeh, matematické představy a také soutěživého ducha. Foto - fotogalerie třídy.

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ  23. 11. 2018

   Letošní kurz plavání jsme ukončili v pátek 23. 11. Výuka se nám moc líbila, naučili jsme se spoustu nových věcí, udělali menší či větší pokroky. Závěrečnou hodinu jsme si náramně užili a již teď se těšíme na další školní rok, kdy se na aquadrom vrátíme. Foto - fotogalerie třídy.