ŘÍJEN

ČESKÝ JAZYK

  Á, bé, cé, dé, kočka přede, abecedu každý svede. U nás ve třídě tedy určitě ano. Nezůstáváme však pozadu a pokračujeme v nové látce. Hrajeme si s větami. Stále upevňujeme, opakujeme, protože nás velmi brzy čekají druhy vět. Foto - fotogalerie třídy.

MATEMATIKA

  Otevřeli jsme novou kapitolu - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Na začátku nám pomáhaly fazolky a mřížka. Pochopili jsme podstatu počítání. Rozkládáme, přičítáme nebo odčítáme čísla. Práce nás baví. Máme před sebou ještě velký kus práce, ale my se nebojíme. Foto - fotogalerie třídy. 

PRVOUKA 

  Doprava - s tímto tématem jsme i nadále pracovali v říjnu. Správné chování na přechodu, chodníku či vozovce jsme si prakticky natrénovali na chodbě. Třídili jsme dopravní prostředky, řešili jsme křížovky, určovali dopravní značky a upevňovali znalost důležitých telefonních čísel. Foto - fotogalerie třídy. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ ČINNOSTI

  V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme pracovali se zvířátky. Nejprve se nám všem povedla krásná želvička, se kterou jsme se šli pochlubit skutečným zvířátkům a poté jsme vyrobili podzimní pavoučí síť i s pavoučkem. Na hodiny kreslení a tvoření se vždy velmi těšíme. Foto - fotogalerie třídy. 

NAROZENINY

  V říjnu oslavily své narozeniny naše dvě spolužačky Nicolka a Eliška. Opět si pro nás připravily úžasná pohoštění, za což moc děkujeme. My jsme každé popřáli všechno nejlepší, předali malé dárečky a vše společně oslavili. Foto - fotogalerie třídy.

POSLEDNÍ DEN    13. 10. 2020

  V úterý ráno jsme již věděli, že tento den bude na pár dní ten poslední, který strávíme spolu. Na každém z nás bylo vidět, jak moc nás to mrzí. Rozloučili jsme se a již od zítra se budeme věnovat distanční výuce. Jen doufáme, že odloučení nebude opravdu příliš dlouhé. Foto - fotogalerie třídy.