ZÁŘÍ

STARTUJEME      MATEMATIKA

  Po dvou měsících jsme opět usedli do školních lavic a pustili se hned do práce. Začali jsme společně opakovat učivo druhého ročníku. Nejprve jsme sčítali a odčítali do 20, poté jsme rozšířili až do 100 a v neposlední řadě jsme otevřeli i geometrii, kde jsme si hráli s geometrickými útvary a tělesy. S některými úkoly jsme si pořádně potrápili hlavičky, jako např. při skládání geomet. útvarů, jiné nám šly bez obtíží. 

STARTUJEME     PRVOUKA

  Po úvodním opakování jsme otevřeli novou kapitolu - Místo, kde žijeme - naše obec. Porovnávali jsme život na vesnici a ve městě. Společně jsme sestavili charakteristiku vesnice a města. Diskutovali jsme o tom, kde by se nám více líbilo žít. 

STARTUJEME   ČESKÝ JAZYK

  V českém jazyce stále opakujeme. Začali jsme slabikami, hláskami, druhy vět, skládali jsme slova do vět a další. V pátek jsme doplňovali u,ú,ů a ve skupince tvořili vyprávění. Oprášili jsme i abecedu a ve výsledku jsme zjistili, že jsme toho příliš nezapomněli, což je velmi pozitivní. 

...