ZÁŘÍ

STARTUJEME      MATEMATIKA

  Po dvou měsících jsme opět usedli do školních lavic a pustili se hned do práce. Začali jsme společně opakovat učivo druhého ročníku. Nejprve jsme sčítali a odčítali do 20, poté jsme rozšířili až do 100 a v neposlední řadě jsme otevřeli i geometrii, kde jsme si hráli s geometrickými útvary a tělesy. S některými úkoly jsme si pořádně potrápili hlavičky, jako např. při skládání geomet. útvarů, jiné nám šly bez obtíží. 

STARTUJEME     PRVOUKA

  Po úvodním opakování jsme otevřeli novou kapitolu - Místo, kde žijeme - naše obec. Porovnávali jsme život na vesnici a ve městě. Společně jsme sestavili charakteristiku vesnice a města. Diskutovali jsme o tom, kde by se nám více líbilo žít. 

STARTUJEME   ČESKÝ JAZYK

  V českém jazyce stále opakujeme. Začali jsme slabikami, hláskami, druhy vět, skládali jsme slova do vět a další. V pátek jsme doplňovali u,ú,ů a ve skupince tvořili vyprávění. Oprášili jsme i abecedu a ve výsledku jsme zjistili, že jsme toho příliš nezapomněli, což je velmi pozitivní. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

  Na tělesnou výchovu se těšíme vždy. Začátek školního roku jsme strávili venku na školním hřišti. Ke konci měsíce jsme poprvé cvičili v tělocvičně. Paní učitelky pro nás připravily řadu stanovišť, kde jsme trénovali obratnost, rychlost apod. Hodina se nám moc líbila. Foto - fotogalerie třídy.


BESEDA   MĚSTSKÁ POLICIE    29. 9. 

  Ve středu nás navštívila paní policistka a společně jsme si povídali o bezpečném chování doma a venku. Cílem bylo upozornit nás na rizikové situace, se kterými se můžeme setkat v době, kdy jsme bez dozoru rodičů. Osvojili jsme si správné návyky bezpečného chování v situacích běžného života.


NAROZENINY   ZÁŘÍ 

 V září oslavili tři naši spolužáci své narozeniny. Nezapomněli jsme Kačence, Lukáškovi a Tomíkovi popřát vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A děkujeme za sladké dárečky.