LISTOPAD

INFORMATIKA 

   V hodině informatiky jsme dostali nové počítače, na kterých jsme se seznámili s programem SCRATCH. Naším úkolem bylo naprogramovat kočičku - pohybem vpřed, otočit a říci ,,mňau". Také jsme si vyzkoušeli nahrát náš hlas. Bylo to velmi zábavná hodina. 

EXKURZE   HASIČI

   Ve středu jsme společně se třeťáky navštívili novou stanici jednotky Hasičského záchranného sboru v Mostě /Velebudice/. Měli jsme možnost prohlédnout si celou stanici. Nejvíce se nám líbila technika, hasičská auta a skluzová tyč. Zjistili jsme, že práce hasičů je náročná a není pro každého. Vše se nám moc líbilo. Děkujeme za super exkurzi.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ     9. 11. 

  Ve středu proběhl ,,Den otevřených dveří". Byli jsme moc rádi, že jsme mohli v naší třídě přivítat maminky, tatínky, babičky, dědy i sourozence. Věříme, že se všem u nás líbilo a příště nás opět navštíví. 


DIVADLO   29. 11. 

   Dnes jsme po delší odmlce opět navštívili Divadlo rozmanitostí v Mostě. Zhlédli jsme pohádku ,,Statečný Nebojsa". Představení se nám velmi líbilo a těšíme se na další kulturní zážitek. Paní učitelka nás chválila za vzorné chování. 


LISTOPADOVÍ OSLAVENCI

   V tomto podzimním měsíci oslavili své narozeniny 4 naši spolužáci. Všem jsme popřáli vše nejlepší a pořádně to s nimi oslavili.  Moc děkujeme za krásné krabičky plné dobrot, za úžasnou roládu a další občerstvení.