BŘEZEN

TÝDEN PODPORY ČTENÁŘSKÉ              GRAMOTNOSTI NA MOSTECKU              4. - 10. 3. 2019

  V prvním jarním týdnu jsme se zapojili do akce ,,TÝDEN PODPORY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA MOSTECKU". Pro děti bylo připraveno několik zajímavých aktivit. V úterý se uskutečnila akce ,,KNIHA", ve středu jsme se vydali do planetária a čtvrteční dopoledne strávily děti v parku Šibeník, kde při procházce po naučné stezce plnily úkoly o ptácích. Zpestřením práce byla návštěva hřiště, které se zde nachází. Starší žáci navštívili dvě mostecké tiskárny, odkud si přinesli krom nových zážitků i drobné dárečky. Touto cestou moc děkuji za spolupráci. Foto - fotogalerie třídy. 


PRVOUKA    OBJEM

  Ve třetí třídě jsme v prvouce úspěšně dokončili kapitolu ,,VELIČINY A JEDNOTKY". Posledním tématem byl objem a teplota. Opět jsme si vše vyzkoušeli v praxi a práce nás velmi bavila. Foto - fotogalerie třídy. 

OPAKUJEME   5. ROČNÍK

  V učivu postupujeme stále dále a dále, ale nezapomínáme vše pořádně upevnit. V tomto týdnu jsme se opakování věnovali o něco více. Přeci jenom nás brzy čekají písemné čtvrtletní práce. Foto - fotogalerie třídy.


OPAKUJEME  3. ROČNÍK 

    V matematice již nyní počítáme až do 1000, řešíme slovní úlohy a hlavně také upevňujeme malou násobilku. Tentokráte jsme skládali matematické puzzle. V českém jazyce se stále věnujeme vyjmenovaným slovům a opakujeme učivo o podstatných jménech. V prvouce jsme otevřeli kapitolu živá příroda, ale nejdříve jsme si procvičili vše předcházející. Foto - fotogalerie třídy. 

ČTENÍ NÁS BAVÍ  

 Knížky máme hodně rádi, jsou to naši kamarádi. Milujeme pohádky, vtipy, také hádanky. Při čtení je nám moc prima, ve třídě je super klima.  Každý svoje místo má, nad svou knihou rozjímá. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ   20. 3. 2019

  Ve středu 20. 3. proběhlo v ZUŠ Most okresní kolo recitační soutěže. Z našich řad se do tohoto kola probojovaly dvě slečny. Veronika J. a Claudie předvedly skvělé výkony. Druhá jmenovaná získala čestné uznání a peněžitou poukázku do knihkupectví. Moc gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy. Foto - fotogalerie třídy. 

NOC S ANDERSENEM  29.- 30. 3. 

   Na páteční večer jsme se těšili již od září. Opět nás čekalo společné spaní, čtení a hraní si ve škole. Letošní 19. ročník Noci s Andersenem byl připraven v duchu knih Ondřeje Sekory a Miloše Macourka. Nejprve nás čekalo společné čtení v sálku, kde nám rodiče přečetli dva příběhy o Machovi a Šebestové. Po skvělé večeři (letos pizza) jsme se rozdělili do družstev a pustili se do večerního putování po škole, kde na nás čekalo 6 stanovišť, na kterých jsme po úspěšném zvládnutí úkolu získali jednu z indicií - slovo. Protože jsme šikulky, podařilo se nám z indicií vyluštit výsledné slovo - název jedné pohádkové postavy. Tou byl Ferda Mravenec. K usínání nám paní učitelka četla příběhy o něm. Ráno jsme se vydatně nasnídali, vše uklidili, sbalili si své věci a rozjeli se domů. I letošní spaní ve škole se nám moc líbilo a těšíme se na další. Foto - fotogalerie školy. Veliké díky posílám všem dospělákům, kteří nám přišli číst a za zaslané občerstvení.