LEDEN

MATEMATIKA 

  Po vánočních prázdninách jsme se pustili do opakování. Počítali jsme příklady, pyramidy, řetězy a řešili slovní úlohy. Otevřeli jsme novou kapitolu - rýsování. Učíme se pracovat s pravítkem, trénujeme přímé a lomené čáry. Brzy nás budou čekat body, úsečky a mnoho dalšího. Zatím nám jde práce velmi dobře. Nezapomněli jsme ani na geometrické útvary a tělesa. I zde upevňujeme zábavnou formou. Foto - fotogalerie třídy. 

ČESKÝ JAZYK

  Velké opakování nás čekalo i v českém jazyce. Doplňovali jsme krátká a dlouhá u, ů, ú, řadili slova dle abecedy, určovali druhy vět, oddělovali slova ve větách ... Též jsme pokračovali v nové látce, kde se zabýváme hláskovou a slabičnou stavbou slov. Označujeme samohlásky, dvojhlásky, souhlásky a jako poslední jsme přidali slabikotvorná l, r, m. Vyzkoušeli jsme si nové hry a aktivity. Foto - fotogalerie třídy. 

PRVOUKA

  Zima, kam se podíváš - co o ní víš, povídáš. A tak jsme se pustili do debatního kroužku. Vše podstatné jsme zapsali a na tabuli společně vytvořili myšlenkovou mapu. Skupinová práce byla velmi zajímavá. U většiny rozhodnutí panovala shoda, ale někde se muselo diskutovat a přesvědčovat ostatní o svém názoru. Řešili jsme také úkoly v pracovním sešitě, třídili obrázky a i zde jsme nezapomněli opakovat a upevňovat předchozí učivo. Foto - fotogalerie třídy. 

TVOŘÍME

  Výtvarnou výchovu a pracovní činnosti máme moc rádi. Na první lednové tvoření jsme se hodně těšili. Náš první výrobek byla rukavice. Práce nám šla od ruky a výsledek můžete vidět ve fotogalerii třídy. 

HURÁ NA SNÍH  

   Hurá, hurá, je tu sníh, pojedeme na saních. No, na sáně to zatím nebylo, ale přesto jsme první sněhovou nadílku využili. V pátek jsme se po svačině vypravili ven, kde jsme společnými silami postavili tři sněhuláky. Poté jsme chvíli soutěžili např. v hodu na cíl. Nechybělo ani koulování. Venku nám bylo moc prima. Těšíme se na další zimní radovánky na sněhu. Foto - fotogalerie třídy.
 

    

...