KVĚTEN

JMENINY  5. 5. 2018

 Začátek května jsme si osladili. Naše spolužačka Claudi oslaví v sobotu své jmeniny, a proto nám v pátek přinesla čokoládové nanuky. My jsme jí popřáli vše nejlepší a poděkovali.


NAROZENINY  12. 5. 2018

  Další květnový týden proběhla oslava tentokráte narozenin. Oslavencem byla opět slečna - Vája. Č. I ona nám přinesla sladké pohoštění a my jí zazpívali narozeninovou gratulaci a poděkovali. 

ČESKÝ JAZYK  

  V českém jazyce jsme s malými školáky zaskočili do pohádek. Utvořily se dvojice, vylosovaly pohádkové postavy a začalo hledání a pátrání. Každá dvojice měla za úkol najít všechny věty, které patří k daným postavám. Některé větičky nám daly více práce, ale nakonec jsme společně vše úspěšně dokončili. Starší slečny se stále zabývaly slovesy. Krom osoby, čísla a času se určoval tvar jednoduchý či složený a také vid. Několik fotografií - fotogalerie II.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE   23. 5. 2018

  Ve středu 23. 5. se uskutečnila akce ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE na zahradě školy. Chtěli jsme touto cestou rodičům a žákům zpříjemnit blížící se konec školního roku a začlenit mezi nás naše budoucí prvňáčky. 

   Pro všechny bylo připraveno opékání vuřtů a pro děti několik zábavných stanovišť, ve kterých otestovaly své dovednosti, zručnost, obratnost, rychlost apod. Krom vuřtů si děti pochutnaly i na cukrové vatě, kterou pro ně celé odpoledne připravovala paní Trnková, které touto cestou moc děkujeme. Díky posíláme také paní Jakubkové za výborné štrúdly a paní učitelce Černé za krásné obrázky, které malovala dětem na obličej. Doufáme, že se všem akce líbila a v příštím školním roce přijdou znovu. 

   Fotografie naleznete na stránkách školy - fotogalerie.

RÝSUJEME, HRAJEME SI SE SLOVNÍMI DRUHY

  V tomto týdnu jsme se s malými školáky zabývali slovními druhy. Umíme již určit podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Špachtličky se slovy jsme třídili do správných kelímků. V prvouce se opakovaly poznatky z tohoto školního roku a zavítali jsme k vodě. Při hodinách matematiky se upevňovalo násobení a dělení 2, 3. 

 Čtvrťandy v matematice opět pracovaly s kružítky. Tématem tohoto týdne byl grafický součet a rozdíl úseček. V českém jazyce dívky hledaly ve větách podmět a přísudek. Anglický jazyk nám přinesl skok do minulosti. 

   Několik fotografií - fotogalerie II.