ŘÍJEN

INFORMATIKA    ŘÍJEN

   Hodiny informatiky nás stále velmi baví. V říjnu jsem se věnovali programování. Vyzkoušeli jsme si programovat spolužáka pomocí šipek a čtvercové sítě. Byla to legrace. 

ANGLICKÝ JAZYK    MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

   V anglickém jazyce probíráme kapitolu - oblečení. Využili jsme módní přehlídku k zpestření výuky a upevnění slovní zásoby. Jak nám to slušelo - uvidíte ve fotogalerii. Zahráli jsme si i na moderátory. Bylo to velmi prima. 


MATEMATIKA    ŘÍJEN

   V matematice jsme otevřeli novou kapitolu - čísla do 10 000. K již naučeným řádům jsme přidali nový - řád desetitisíců. Nejprve jsme četli čísla, vyznačovali na číselné ose, zapisovali rozvinutý zápis, porovnávali a také jsme řešili slovní úlohy. V geometrii nás čekalo rýsování rovnoběžek, což bylo pro nás něco zcela nového a opakování polopřímek. Vše jsme zvládli skvěle. 

ČESKÝ JAZYK   ŘÍJEN

   Během října jsme si hráli se slovy. Určovali jsme kořen, předponu a příponovou část. Trénovali jsme ve dvojicích, hromadně i individuálně. Pro práci jsme volili opět hravé metody. Ve slohu jsme narazili na téma - pracovní postup. Nedalo nám to, ve skupině jsme tvořili papírovou indiánskou čelenku dle zadání. Také jsme se naučili vyplňovat přihlášku. Na konci měsíce jsme oprášili vyjmenovaná slova, protože jimi se budeme zabývat v listopadu. 


VLASTIVĚDA    ŘÍJEN

   Cestovat se nebojíme, s mapou se již neztratíme. Celý měsíc jsme se věnovali mapám. Již víme, že na každé mapě najdeme měřítko, vysvětlivky, značky. Trénovali jsme na různých mapách - příruční mapa ČR, atlas Evropy, Asie a další. Určovali jsme skutečnou vzdálenost světových metropolí i českých měst. Orientovali se pomocí světových stran - směrové růžice. Vyhledávali důležité informace o našem kraji a našli jsme ukrytý poklad - bohužel jen v pracovním sešitě. Nyní máme před sebou učivo o povrchu a vodstvu naší republiky. Těšíme se. 


NAROZENINY    ŘÍJEN

   V říjnu oslavily narozeniny naše dvě spolužačky - Nicol a Eliška. Děvčata pro nás připravila skvělá pohoštění. My jsme oběma popřáli vše nejlepší a jejich kulatiny jsme společně pořádně oslavili. 

HALLOWEEN        31. 10. 

   Na tento den se vždy velmi těšíme. Škola se promění v strašidelný hrad, ve kterém žijí čarodějnice, duchové, upíří, kostlivci apod. I letos musím poslat obrovskou pochvalu a díky za krásné masky, úžasné pohoštění a vše, co jste nám na tento den poslali. V úvodu jsme se rozdělili do dvojic a pustili se do halloweenských úkolů z českého jazyka a matematiky. Po svačině na nás čekala detektivní halloweenská stezka, která se nám moc líbila. Celé dopoledne jsme si náramně užili a těšíme se na příští rok.